https://www.youtube.com/watch?v=RS9ux5QMBR0

Công việc

của chúng tôi

Công ty EB5 United chúng tôi được dẫn dắt bởi sự am hiểu sâu sắc của chúng tôi rằng sự đầu tư của quý vị thể hiện tương lai của gia đình quý vị.

Chúng tôi độc quyền làm việc với các nhà phát triển có vốn đầu tư tốt, đầu tư cổ phần thực vào các dự án của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng các biện pháp bảo vệ và bảo vệ tránh rủi ro cho nhà đầu tư, và hoạt động như một đơn vị được ủy thác cho các nhà đầu tư EB-5 của chúng tôi. Chúng tôi đã trở thành công ty hàng đầu trong ngành về thực hành tốt nhất và đã được trao tặng Huy chương Bạch kim (Platinum Meddallion Status) của NES Financial.

EB5 United phối hợp hành động trên toàn thế giới thông qua liên lạc liên tục với các nhà đầu tư EB-5 và các mối quan hệ đối tác trong mạng lưới của chúng tôi.

Chúng tôi áp dụng một phương pháp tạo việc làm đã được chứng minh, các dự án bất động sản thỏa mãn tiêu chí của các nhà đầu tư nước ngoài với các đối tác và nhà khai thác phát triển được công nhận trên toàn quốc và quan hệ đối tác tích cực với các luật sư di trú xuất sắc nhất.

ƯỚC MƠ CỦA QUÝ VỊ CÓ THỂ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC.

Kinh nghiệm về đầu tư vốn

HƠN 460 TRIỆU USD

CÁC DỰ ÁN EB-5 VỀ PHÁT TRIỂN

HƠN 370 TRIỆU USD

VỐN CỔ PHẦN EB-5 BẮT NGUỒN TỪ 2010

HƠN 500 TRIỆU USD

VỐN THƯƠNG MẠI TÁI PHÁT TRIỂN TỪ VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU

HƠN 4 TỶ USD

KINH NGHIỆM VỀ ĐẦU TƯ VỐN

Nhà đầu tư EB-5

Tự tin

Tất cả các dự án của chúng tôi có tỷ lệ hồ sơ I-526 được phê duyệt đạt 100%. Các nghiên cứu kinh tế của chúng tôi không bao giờ bao gồm chi tiêu của khách hay thuê nhà.

An toàn

Trong mỗi thương vụ mà chúng tôi thực hiện, các đối tác phát triển của chúng tôi phải đầu tư vốn cổ phần để đảm bảo lợi ích tập thể lâu dài.

Chúng tôi hướng dẫn quý vị

Chúng tôi hợp tác tích cực với các luật sư di trú, các mạng lưới và các đối tác kinh doanh xuất sắc nhất để đáp ứng nhu cầu của quý vị trong toàn bộ quá trình định cư.

An ninh

Bảo vệ chống rủi ro, bao gồm các bảo lãnh NOI và đòn bẩy thấp. EB-5 United là đơn vị được ủy thác của quý vị với việc thực hiện giám sát xây dựng hoàn chỉnh, báo cáo chi tiết và đảm bảo các dự án của chúng tôi tuân thủ quy định của Ủy ban Chứng khoán và Sàn Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC).

Các đối tác phát triển

Chúng tôi nói ngôn ngữ của quý vị

Chúng tôi là những nhà chuyên môn trong lĩnh vực bất động sản với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều chu kỳ thị trường.

Mạng lưới của chúng tôi

Chúng tôi đã đầu tư đáng kể thời gian và các nguồn lực để củng cố các quan hệ đối tác quốc tế lâu dài.

Sản phẩm của chúng tôi

Hồ sơ theo dõi về EB-5 của chúng tôi cho thấy chúng tôi đã tham gia vào các thương vụ vốn cổ phần EB-5 với giá trị trên 370 triệu USD.

Con đường ít trở ngại nhất

Con đường ít trở ngại nhất