Chương trình EB-5 là gì?

Thị thực EB-5 là một cách để nhận được thẻ xanh và thường trú nhân thông qua việc đầu tư. Chương trình thị thực đầu tư EB-5 cho phép người nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ để có thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ và sau này là công dân Mỹ, nếu muốn. Việc đầu tư có thể giúp nhà đầu tư có một tấm thẻ xanh để sống lâu dài và làm việc ở bất cứ đâu tại Mỹ với vợ/chồng và con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi.

Tại sao nên xin thị thực EB-5 chứ không phải thị thực H1B/B1/L1?

Mặc dù các tùy chọn thị thực H1B/B1/L1 thường giúp nhập cảnh nhanh hơn vào Mỹ, song tất cả các loại thị thực này đều là thị thực không định cư và yêu cầu gia hạn vài năm một lần, do đó người xin cấp thị thực có thể phải đầu tư thêm hoặc nộp hồ sơ bổ sung. Trong khi đó, thị thực EB-5 là thị thực nhập cư với hai trở ngại chính: bản kiến nghị I-526 (Kiến nghị về việc nhập cư cho Doanh nhân người nước ngoài) và bản kiến nghị I-829 về việc kiến nghị xóa bỏ các điều kiện trong thẻ xanh cấp có điều kiện của nhà đầu tư.

Vậy EB5 United làm gì?

Người nộp đơn xin thị thực đầu tư EB-5 có hai lựa chọn đầu tư chính. Họ có thể đầu tư thông qua một Trung tâm khu vực EB-5 đã được phê duyệt, hoặc đầu tư trực tiếp và có vai trò quản lý tích cực và thuê 10 nhân viên toàn thời gian. Lựa chọn phổ biến nhất là đầu tư thông qua một Trung tâm khu vực được Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) chỉ định quản lý các dự án đầu tư EB-5. Các Trung tâm Khu vực chịu trách nhiệm tuân thủcác quy định của chương trình EBC 5 của USCIS, loại bỏ yêu cầu này đối với nhà đầu tư để họ có thể hành động theo cách gián tiếp.

Chương trình EB-5

Thông tin chung

Chương trình thị thực đầu tư EB-5 được Quốc hội Hoa Kỳ lập ra vào năm 1990 để tạo điều kiện thu hút đầu tư vào nền kinh tế Mỹ và kích thích tạo việc làm. Chương trình này cho phép người nước ngoài đầu tư vào một doanh nghiệp Mỹ để có thẻ xanh và trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ và sau đó là công dân Mỹ.

Lợi ích của việc trở thành Thường trú nhân tại Mỹ

 • Thẻ xanh cho nhà đầu tư, vợ/chồng và con dưới 21 tuổi
 • Con đường để trở thành công dân Mỹ
 • Khả năng làm việc, du lịch và sống ở bất cứ đâu tại Mỹ
 • Khả năng được nhập cảnh và xuất cảnh Mỹ như một thường trú nhân
 • Khả năng khởi nghiệp ở Mỹ mà không bị hạn chế nhập cư đối với doanh nghiệp
 • Con của nhà đầu tư có thể học trong hệ thống trường công lập Mỹ
 • Không có yêu cầu về ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp

Yêu cầu

 • Đầu tư tối thiểu 500.000 USD
 • Nguồn vốn đầu tư phải có giấy tờ chứng minh
 • Nhà đầu tư phải được chấp nhận vào Mỹ
 • Việc đầu tư phải tạo được 10 việc làm

Tạo việc làm thông qua Trung tâm Khu vực

Các trung tâm khu vực là các cơ quan được Chính phủ Mỹ chỉ định để giám sát các dự án đầu tư EB-5. Chính phủ cho phép các doanh nghiệp mà các Trung tâm Khu vực quản lý cân nhắc các việc làm trực tiếp và gián tiếp khi tính toán những việc làm mà một khoản đầu tư tạo ra, do đó giảm thiểu rủi ro về tạo việc làm cho các nhà đầu tư. Họ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định của chương trình định cư EB-5.

Quy trình

 1. Chọn một dự án để đầu tư – Chọn một luật sư – Thu thập nguồn tài liệu về các quỹ
 2. Đầu tư 500.000 USD vào dự án
 3. Nộp đơn xin cấp Thẻ Xanh có điều kiện (I-526) (chờ 18-24 tháng)
 4. Nộp đơn xin cấp Thẻ Xanh vĩnh viễn sau 2 năm nhận thẻ xanh có điều kiện. Sau khi xác minh được về việc sử dụng vốn và việc làm được tạo ra, thẻ xanh sẽ trở thành thẻ thường trú nhân
 5. Thu hồi vốn từ dự án. Thường là 5-6 năm kể từ ngày đầu tư
 6. Nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sau 5 năm có thẻ xanh

Đầu tư và chi phí (Ước tính)

 • 500.000 USD vốn đầu tư (được trả lại bằng USD sau khi hoàn tất quy trình)
 • 50.000 USD phí hành chính của Trung tâm Khu vực
 • 25.000 USD phí pháp lý
 • 10.000 USD lệ phí chính phủ