9 Orchard

9 Orchard

Khách sạn Boutique 116 phòng
Manhattan, New York
HIỆN CÓ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ EB-5

Four Seasons

Khách sạn 136 phòng + Sân golf tổ chức giải golf chuyên nghiệp
Puerto Rico
119.000.000 USD với Văn bản ủy thác đầu tiên của Nhà đầu tư EB-5

Marriott Residence Inn Và Courtyard @ La Live

Khách sạn 393 phòng
Los Angeles, California
181.000.000 USD vốn cổ phần EB-5

Marriott Residence Inn Nằm Tại Pearl District

Khách sạn 225 phòng
Portland, bang Oregon
51.000.000 USD vốn cổ phần EB-5